Wat is de Wet Arbeidsmarkt in Balans? 

Waarschijnlijk heb je er al van gehoord, de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze is in gegaan op 1 januari 2020.
Wat houdt deze wet nu precies in en hoe gaat Nostradamus je helpen om aan deze wet te voldoen? Dat lees je op deze pagina

Doel van de WAB

Werknemers met vaste contracturen hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. De regering wil deze kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Daarom krijgen oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid. Ook wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden.

Hoe gaat Nostradamus je helpen om aan deze wet te voldoen?

Nostradamus zal enkele wijzigingen doorvoeren in haar software die ervoor gaan zorgen dat jij als werkgever kunt voldoen aan deze wet. Hierbij is het belangrijk om te melden dat alle wijzigingen configureerbaar zijn.
Lees hieronder wat er aangepast gaat worden.

Minimale dienstlengte

De wet:
Een van de regels uit de WAB is dat oproepkrachten voor elke oproep om te komen werken, het recht hebben om minimaal 3 uur uitbetaald te worden. Ook als een gewerkte dienst korter is dan 3 uur.

Nostradamus:
Om dit inzichtelijk te maken in Nostradamus, krijg je een melding bij het inplannen van een medewerker als deze dienst korter is dan 3 uur.
Daarnaast gaan urenregels die korter zijn dan 3 uur een kenmerk krijgen, zodat duidelijk is dat deze dienst korter is dan de minimale dienstlengte.

Maximale oproeptermijn

De wet:
Oproepkrachten dienen minimaal 4 dagen van tevoren opgeroepen te worden. De huidige dag wordt hierin niet meegerekend. Binnen een CAO kan deze termijn verkort worden naar 24 uur. De CAO’s waar dit betrekking op heeft zijn nog niet bekend.
Mocht een oproepkracht binnen deze 4 dagen toch opgeroepen worden, dan hoeft de oproepkracht hier niet akkoord mee te gaan.

Nostradamus:
Bij een nieuwe, gewijzigde of geannuleerde dienst binnen de termijn van 4 dagen ontvangt de medewerker een melding per mail. Zoals nu ook het geval is, staan hierin de details van de dienst, inclusief de datum. Hierdoor kan de medewerker zien of de wijziging binnen de termijn valt.

Voor de roostermaker zal er bij het verwijderen van een dienst binnen deze termijn een melding verschijnen dat de medewerker recht heeft op uitbetaling van deze dienst. Dit geldt ook voor het inkorten van een dienst naar een dienstlengte van minder dan 3 uur. De uitbetaling is altijd inclusief toeslagen en andere randvoorwaarden.


Dienstverband van 12 maanden

De wet:
Na een dienstverband van 12 maanden heeft de oproepkracht het recht om vanaf de 13e maand een vast uren aantal aangeboden te krijgen. Dit aantal uren wordt gebaseerd op het gemiddelde aantal uren dat de oproepkracht in dat jaar gewerkt heeft. Het gaat hierbij om de totaaluren, inclusief bijvoorbeeld ziekte- en vakantieuren.
Wenst de medewerker geen vaste arbeidsomvang te krijgen? In dat geval kan de medewerker flexibel blijven werken. Wel ben je als werkgever verplicht om de oproepkrachten na de volgende 12 maanden opnieuw een dergelijk aanbod te doen.

Nostradamus:
In Nostradamus wordt het gemiddelde aantal uren over de afgelopen 12 maanden zichtbaar gemaakt op de personeelskaart van een medewerker.

Hogere WW-premie bij 30% meer verloonde uren dan contracturen

De wet:
Er is een hogere WW-premie van toepassing als een medewerker in een kalenderjaar 30% meer uren verloond heeft gekregen dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd.

Nostradamus:
In Nostradamus zal het percentage getoond worden dat een medewerker meer gewerkt heeft dan de gemiddelde contracturen in een kalenderjaar. Dit wordt per periode weergegeven, zodat je hier als werkgever een controle op uit kunt voeren.

Contractketen

De wet:
Met ingang van de WAB is ook de contractketen verlengd. Voorheen mocht je een medewerker 3 contracten aanbieden binnen 2 jaar, voordat je de medewerker een vast contract aanbood.
Per 1 januari 2020 is het toegestaan om 3 contracten aan te bieden binnen 3 jaar. Dit geldt ook als het derde contract van de medewerker al ingegaan is in 2019.

Nostradamus:
In Nostradamus is de ketenlengte van een medewerker reeds zichtbaar. Dit zal zo blijven.