Mobiele pin

 • Gekoppelde pinterminal
 • Geschikt voor zowel bank- als creditcard acceptatie
 • Communicatie via WiFi of netwerk bekabeling
 • Contactloos betalen via NFC
 • Kleurenbeeldscherm
 • Geschikt voor retourpinnen

Lees meer

Digitale menukaart

 • Geen wachttijden meer – Gasten kunnen zelf hun bestelling opnemen
 • Verlaag loonkosten – Je kunt met minder mensen een hoger rendement behalen
 • Voorkom bestelfouten – de gast heeft zelf controle over hun eigen bestelling

Lees meer

Banqueting

 • Gastenbeheer
 • Reservaties
 • Facturatie
 • Registratie van verbruik

Lees meer

Hotel software

 • Boekingen worden continu in het hotelpakket geboekt
 • Bonnen worden niet meer vergeten bij het uitchecken van de gast
 • Extra check of er op kamer geboekt mag worden
 • Gebruik van kamersleutels in kassa
 • Alle administratie in één centraal pakket
 • unTill heeft directe koppelingen met diverse Hotelsoftware
 • IDPMS, ITESSO, Briljant, Smarthotel, Lodgegate, Mews, Protel

Lees meer

Personeelsplanning

 • Alle informatie per medewerker overzichtelijk bij elkaar
 • Handig publiceren
 • Bestanden archiveren aan de medewerker
 • Contracten beschikbaar
 • Besparing accountantskosten
 • Koppeling met uw kassasysteem
 • Handige managementtool

Lees meer

Voorraadbeheer

 • Altijd uw actuele voorraad inzichtelijk
 • Eenvoudig aan te passen en op te vragen vanuit uw kassasysteem
 • Werken met bestellijsten
 • werken met mise-en-place lijsten

Lees meer

Draadloos bestellen

 • Directe communicatie naar bar- en keuken(printers)
 • Minder wachttijd voor uw gasten
 • Volledige controle
 • Meer tijd voor extra verkoop

Lees meer

Keukenschermen

 • Overzichtelijk
 • Efficiënt
 • Tafels beter te managen
 • Duidelijk wanneer een gang doorgevraagd is en door wie
 • Geen printpapier meer in de keuken
 • Inzichtelijk hoe lang er over een bestelling wordt gedaan

Lees meer

Barschermen

 • Geen rondslingerende bonnetjes meer achter de bar
 • Overzichtelijk scherm met alle bestellingen
 • Meer snelheid achter de bar
 • Bereidingstijden barpersoneel inzichtelijk

Lees meer

Vaste gasten beheer/ facturatie

 • Facturen afdrukken of verzenden via email
 • Gepersonaliseerde layout in te stellen voor uw facturen
 • Vanuit het kassasysteem aangeven tot hoeveel uw krediet mag staan
 • Overzichtelijke rapportage met openstaande saldi

Lees meer