Mobiele pin

 • Gekoppelde pinterminal
 • Geschikt voor zowel bank- als creditcard acceptatie
 • Communicatie via WiFi of netwerk bekabeling
 • Contactloos betalen via NFC
 • Kleurenbeeldscherm
 • Geschikt voor retourpinnen

Lees meer

Digitale menukaart

 • Geen wachttijden meer – Gasten kunnen zelf hun bestelling opnemen
 • Verlaag loonkosten – Je kunt met minder mensen een hoger rendement behalen
 • Voorkom bestelfouten – de gast heeft zelf controle over hun eigen bestelling

Lees meer

Hotel software

 • Boekingen worden continu in het hotelpakket geboekt
 • Bonnen worden niet meer vergeten bij het uitchecken van de gast
 • Extra check of er op kamer geboekt mag worden
 • Gebruik van kamersleutels in kassa
 • Alle administratie in één centraal pakket
 • unTill heeft directe koppelingen met diverse Hotelsoftware
 • IDPMS, ITESSO, Briljant, Smarthotel, Lodgegate, Mews, Protel

Lees meer

Personeelsplanning

 • Alle informatie per medewerker overzichtelijk bij elkaar
 • Handig publiceren
 • Bestanden archiveren aan de medewerker
 • Contracten beschikbaar
 • Besparing accountantskosten
 • Koppeling met uw kassasysteem
 • Handige managementtool

Lees meer

Draadloos bestellen

 • Directe communicatie naar bar- en keuken(printers)
 • Minder wachttijd voor uw gasten
 • Volledige controle
 • Meer tijd voor extra verkoop

Lees meer

Promoties/ loyaliteit

 • Bind uw gasten met gepersonaliseerde klantenkaart
 • U bent op de hoogte van het bestedingsgedrag van uw gast
 • Stimuleer extra verkopen
 • klanten belonen voor gebruik van producten zonder marge in te leveren
 • directe communicatie met uw doelgroep
 • Weet wat het lievelingsdrankje van uw gast is

Lees meer

Barschermen

 • Geen rondslingerende bonnetjes meer achter de bar
 • Overzichtelijk scherm met alle bestellingen
 • Meer snelheid achter de bar
 • Bereidingstijden barpersoneel inzichtelijk

Lees meer

Vaste gasten beheer/ facturatie

 • Facturen afdrukken of verzenden via email
 • Gepersonaliseerde layout in te stellen voor uw facturen
 • Vanuit het kassasysteem aangeven tot hoeveel uw krediet mag staan
 • Overzichtelijke rapportage met openstaande saldi

Lees meer

Tapautomatisering

 • Elk drankje wordt gedoseerd en geregistreerd
 • Bespaar minimaal 10 tot 25 procent op uw inkoop
 • Doseer de hoeveelheid via uw untill kassasysteem
 • Ongeoorloofd weggeven van drankjes behoort tot het verleden
 • Een helder beeld van wat er daadwerkelijk is verkocht

Lees meer

Zelfstandig beheer

 • Eenvoudig aanpassingen doorvoeren met unTill Backoffice
 • Direct toegang tot rapportage, urenregistratie, facturatie
 • Uw gegevens in “the Cloud” opgeslagen
 • Artikelen op datum actief en inactief zetten
 • Toegang tot management app

 

Lees meer