UPTA Horeca Automatisering
Choorhoekseweg 8
4424 NW Wemeldinge
Tel: 0113-626344

Fields marked with an * are required

Support


Vul onderstaand formulier in voor ondersteuning. Wij zullen u probleem in behandeling nemen en z.s.m. contact met u opnemen.
Tel: 0113-626344

Fields marked with an * are required

Winkelwagen

Nieuwsbrief

Vul uw gegevens in om in te schrijven voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en aanbiedingen.

Background website

de horeca rekent op ons!

+

=

Cleancash, Blackbox
Waarom een Blackbox?
Stappenplan
Ik wil informatie over de Blackbox

Waarom unTill® koppelen met een Blackbox?

Wij willen u laten zien dat u veel geld kunt besparen op een professioneel kassasysteem. U zult uiteindelijk inzien dat een dergelijk gecertificeerd systeem als unTill® een grote toegevoegde waarde is. Kostenbesparing door efficiency.
Laat u adviseren door één van onze adviseurs. Wij kunnen een advies op maat maken voor uw horeca onderneming. Door op de juiste vlakken te investeren kunt u uw organisatie een impuls geven. Enkele voordelen van ons unTill® kassasysteem zijn:

  • Overzicht en eenvoud
  • Dé oplossing op maat
  • Uitgebreide rapportagemogelijkheden
  • Vele mogelijkheden om met derde partijen te koppelen
  • Professionele hardware
  • Goede service en support

Neem contact met ons op voor meer informatie

Nieuwe regelgeving

Beslissing van het kernkabinet over het ‘Geregistreerd Kassasysteem Horeca’ (GKS)

Het kernkabinet heeft, naar aanleiding van het arrest van de Raad van State, beslist de wetgeving over de invoering en het gebruik van het Geregistreerd Kassasysteem (GKS) aan te passen.

de 10 % -regel wordt geschrapt.
Elke uitbating waarvan minimum 10 % van de omzet bestond uit de consumptie van maaltijden ter plaatse (restaurant- en cateringdiensten) was verplicht btw-kastickets uit te reiken door middel van een GKS.

de grens voor de verplichting wordt gelegd op een omzet van 25.000 euro.
Elke uitbating die ter plaatse maaltijden aanbiedt en waarvan de omzet uit voeding minstens 25 000 euro (exclusief btw) bedraagt, is vanaf 1 januari 2016 verplicht btw-kastickets uit te reiken door middel van een GKS. Die grens moet voor het eerst berekend worden op de omzetcijfers van het kalenderjaar 2015.

Uw onderneming valt nu voor het eerst onder de verplichting door de nieuwe grens :

u moet zich uiterlijk op 31.03.2016 registreren als horecaonderneming op de online GKS-applicatie van de FOD Financiën
u moet uiterlijk op 30.06.2016 de levering van een kassasysteem en FDM (black box) in de online GKS-applicatie van de FOD Financiën geregistreerd hebben
uw GKS moet actief zijn uiterlijk op 31.12.2016. U moet dus tijdig de VSC (VAT signing card) aanvragen om een activatie door de verdeler mogelijk te maken voor deze datum.
Uw onderneming viel onder de ‘oude’ maatregel, maar valt er volgens de nieuwe grens niet meer onder :

u heeft de keuze:
1) u kunt verder blijven werken met het GKS en beroep blijven doen op de sociale relance maatregel van de doelgroep korting voor vaste werknemers
2) u opteert ervoor niet langer met het GKS te werken. U moet dan wel opnieuw btw-ontvangstbewijzen (btw-bonnetjes) uitreiken.
3) compensatie voor zaken, die reeds een GKS installeerden en volgens de nieuwe grens niet meer onder de GKS-maatregel vallen, zal onderzocht worden.
4) Uw onderneming viel al onder de ‘oude’ regel en valt nu ook nog onder de nieuwe regeling :

uw GKS moet nog steeds op 31.12.2015 actief zijn.

Soort kassa

Het geregistreerd kassasysteem met black box bestaat uit 2 onderdelen: enerzijds het kassasysteem en anderzijds de controlemodule (black box).
Het kassasysteem kan ofwel een elektronisch kassasysteem zijn ofwel een PC-POS kassasysteem.
met een elektronisch kassasysteem wordt bedoeld, elk kassasysteem dat gebruik maakt van een “real time” besturingssysteem en die de registraties opslaat in zijn werkgeheugen via een systeem van tellers. Bij het nemen van een Z-rapport worden deze tellers uitgelezen en terug op nul gezet en worden de gedane registraties erin samengevat.
Met een PC-POS kassasysteem wordt bedoeld, elk Point Of sale kassasysteem dat bestaat uit een computer, onder gelijk welke hardware vorm, met klassiek besturingssysteem, waarop kasregistersoftware is geïnstalleerd. Deze kasregistersoftware maakt bij elke registratie records aan, in één of meerdere bestanden. Bij de aanmaak van een Z-rapport wordt op deze bestanden een query (zoekopdracht) uitgevoerd die samengevat wordt in het rapport. De controlemodule (black box) bestaat uit 2 onderdelen: enerzijds de fiscal data module en anderzijds de Vat signing card (smartcard). met fiscal data module wordt bedoeld, het o

Met VAT signing card wordt bedoeld de smartcard, als onderdeel van de controlemodule, die door de belastingplichtige dient aangevraagd te worden en zal uitgereikt worden door de FOD Financiën. Deze smartcard dient in de fiscal data module van de controlemodule aangebracht te worden. Deze smartcard is, onder andere, voorzien van software voor het genereren van: 1) doorlopende event- en transactienummering, 2) een digitale handtekening op basis van data die zij ontvangt van de fiscal data module en waarvoor een certificaat op de smartcard is geïnstalleerd en 3) het bijhouden van een aantal tellers. U ontvangt 1 Vat signing card per op uw btw-nummer geregistreerde fiscale data module.
Alle onderdelen van een geregistreerd kassasysteem met black box zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: het kassasysteem werkt niet zonder controlemodule (black box) en de controlemodule werkt niet zonder VAT signing card (smartcard). Onderdeel van de controlemodule dat met het kassasysteem wordt verbonden. Dit is de befaamde ‘black box’.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Waarom?

Om de publieke diensten en noden te financieren zoals onderwijs, wegenaanleg en onderhoud, medische zorg, en pensioenen heft de overheid belastingen. Sommige belastingen verrekent ze direct op uw loon. Maar ook op goederen en diensten worden taksen geheven. Dat is de belasting op toegevoegde waarde, kortweg btw.
Omdat de overheid niet zelf kan instaan voor de inning van die belastingen, doen de ondernemers die deze goederen en diensten verkopen dat in haar plaats. Hij moet de verschuldigde btw doorstorten aan de Schatkist. U als klant, krijgt een btw-bonnetje wanneer er u een maaltijd wordt verschaft. Zo weet u precies hoeveel u betaalde voor uw aankoop, en hoeveel daarvan dient om publieke noden te bekostigen. De bonnetjes zijn doorlopend genummerd en moeten worden ingeschreven in het dagboek van ontvangsten. Zo kan de administratie nagaan hoeveel btw door elke zaakvoerder moet worden doorgestort.
Een btw-bonnetje is dus het controledocument dat ons toelaat te controleren of de belasting die u op uw aankoop betaalde, ook effectief naar de schatkist vloeit. Omdat het om een papieren controlesysteem is, kan er jammer genoeg mee “gesjoemeld” worden. Btw-fraude dus. Daardoor loopt de Schatkist heel wat inkomsten mis. En elke burger deelt in dat verlies.
Om die fraude te bestrijden, wordt de GKS ingevoerd.

Neem contact met ons op voor meer informatie